Sushiru

Sushiru

Specialists in producing fresh takeaway sushi varieties.

Opening Hours

Mon – Wed: 8am – 5.30pm
Thu: 8am-8pm
Fri – Sun: 8am – 5.30pm

Contact Us

(02) 9771 0963

MENU